Kursy Katowice Szkolenia Centrum Kursowe ProEdukacja – Zawodowe


Szkolenie dofinansowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.Uzyskaj do 80% dofinansowania, przy skierowaniu na kurs pracownika przez pracodawcę w ramach Bazy Usług Rozwojowej. Można uczestniczyć w projekcie, jeśli prowadzi się firmę jednoosobową.

Liczba godzin: 75

 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Prawo pracy i kodeks cywilny.

 

 • Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy.
 • Rodzaje umów o pracę.
 • Inne formy zatrudnienia wynikające z Kodeksu Cywilnego.
 • Obowiązki pracodawcy na gruncie Kodeksu Pracy.
 • Obowiązki pracownika
 • Czas pracy.
 • Urlopy.
 • Wynagrodzenie za pracę.
 • Świadczenia pozapłacowe.
 • Rozwiązywanie umów o pracę.

 

2. Dokumentacja kadrowo – płacowa.

 

 • Dokumenty związane z przyjęciem do pracy.
 • Kompletowanie dokumentacji pracowniczej.
 • Odpowiedzialność pracowników kadr i płac na gruncie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych .

 

3. ZUS – zagadnienia dotyczące ubezpieczeń, zasiłków.

 

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.
 • Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek.
 • Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych.
 • Zasady naliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego
 • Zasady naliczania zasiłku macierzyńskiego.
 • Urlop wychowawczy.

 

4. Płace – całokształt spraw pracowniczych.

 

 • Zasady sporządzania list płac.
 • Zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego.
 • Świadczenia pracownicze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.
 • Zasady opodatkowania wynagrodzeń za pracę.
 • Obowiązki pracodawcy wobec Urzędu Skarbowego.

 

5. Komputerowe zajęcia kadrowo – płacowe w tym, Kadry i Płace Symfonia.

 

 • Zasady obsługi programu kadrowo – płacowego „Symfonia”.
 • Wprowadzenie danych firmy.
 • Wprowadzanie danych kadrowych pracowników.
 • Zasady tworzenia list płac.
 • Zasady rozliczania umów o dzieło i umów zlecenia.
 • Wprowadzanie nieobecności w pracy w tym z powodu choroby, urlopu i innych.

 

6. Obsługa programu Płatnik.

 

 • Zasady obsługi i funkcje programu Płatnik.
 • Wprowadzenie danych identyfikacyjnych pracowników.
 • Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych.
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych.
 • Przesyłanie zestawów dokumentów do ZUS

 

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje:

 

 • zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie
 

SZYBKA WIADOMOŚĆ

Masz jakieś pytania odnośnie organizowanych przez nas kursów lub chcesz abyśmy zorganizowali kurs/szkolenie z innej dziedziny napisz do nas!
NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać od nas informacje na temat naszych nowych usług i nowości?