Kursy Katowice Szkolenia Centrum Kursowe ProEdukacja – Zawodowe


Programy pakietu Microsoft Office

office_n.jpg

Celem kursu jest zdobycie wiedzy, która umożliwia nabycie umiejejętności pozwalających na samodzielne posługiwanie się podstawowymi programami pakietu Microsoft Office.

Program kursu obejmuje:

Microsoft Word (15 godzin):

•    wprowadzenie do edytora MS Word

•    omówienie klawiszy funkcyjnych

•    zasady tworzenia i edycji dokumentu

•    formatowanie dokumentu

•    wstawianie tabel, rysunków, wykresów, obiektów

•    formatowanie obiektów graficznych

•    korespondencja seryjna

•    przygotowanie dokumentów do druku

Microsoft Excel (20 godzin):

•    edycja i formatowanie danych

•    konstruowanie własnego formatu prezentacji danych

•    warunkowe formatowanie komórek

•    kopiowanie formuł

•    podział arkusza na okna i blokowanie okien

•    grupowanie danych i ochrona danych

•    mechanizmy filtrowania danych

•    tworzenie i edycja własnych formuł

•    tabele przestawne

•    makropolecenia

•    wykresy funkcji

 Microsoft Accsee (15 godzin):

•    wprowadzenie do programu Microsoft Access

•    tworzenie tabel oraz połączeń między nimi

•    tworzenie raportów (ręczne i przy użyciu kreatora)

•    tworzenie formularzy

•    tworzenie kwerend

•    podstawy projektowania baz danych.

•    wymiana danych z Excelem, pobieranie danych z plików tekstowych

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje:

      • zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie

Program kursu może ulec zmianie w zależności od wymagań uczestników.

AutoCAD

Adobe Photoshop CS6 Extended

Adobe Photoshop, CorelDraw

 

SZYBKA WIADOMOŚĆ

Masz jakieś pytania odnośnie organizowanych przez nas kursów lub chcesz abyśmy zorganizowali kurs/szkolenie z innej dziedziny napisz do nas!
NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać od nas informacje na temat naszych nowych usług i nowości?