Kursy Katowice Szkolenia Centrum Kursowe ProEdukacja – Zawodowe


Programy pakietu Microsoft Office

office_n.jpg

Celem kursu jest zdobycie wiedzy, która umożliwia nabycie umiejejętności pozwalających na samodzielne posługiwanie się podstawowymi programami pakietu Microsoft Office.

Program kursu obejmuje:

Microsoft Word (15 godzin):

•    wprowadzenie do edytora MS Word

•    omówienie klawiszy funkcyjnych

•    zasady tworzenia i edycji dokumentu

•    formatowanie dokumentu

•    wstawianie tabel, rysunków, wykresów, obiektów

•    formatowanie obiektów graficznych

•    korespondencja seryjna

•    przygotowanie dokumentów do druku

Microsoft Excel (20 godzin):

•    edycja i formatowanie danych

•    konstruowanie własnego formatu prezentacji danych

•    warunkowe formatowanie komórek

•    kopiowanie formuł

•    podział arkusza na okna i blokowanie okien

•    grupowanie danych i ochrona danych

•    mechanizmy filtrowania danych

•    tworzenie i edycja własnych formuł

•    tabele przestawne

•    makropolecenia

•    wykresy funkcji

 Microsoft Accsee (15 godzin):

•    wprowadzenie do programu Microsoft Access

•    tworzenie tabel oraz połączeń między nimi

•    tworzenie raportów (ręczne i przy użyciu kreatora)

•    tworzenie formularzy

•    tworzenie kwerend

•    podstawy projektowania baz danych.

•    wymiana danych z Excelem, pobieranie danych z plików tekstowych

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje:

      • zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie

Program kursu może ulec zmianie w zależności od wymagań uczestników.

Obsługa komputera dla początkujących

Adobe Photoshop CS6 Extended

Adobe Premiere Pro CS6

 

SZYBKA WIADOMOŚĆ

Masz jakieś pytania odnośnie organizowanych przez nas kursów lub chcesz abyśmy zorganizowali kurs/szkolenie z innej dziedziny napisz do nas!
NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać od nas informacje na temat naszych nowych usług i nowości?