Kursy Katowice Szkolenia Centrum Kursowe ProEdukacja – Zawodowe


Operator DTP

operator dtp

Czas trwania kursu: 80 godzin

z wykorzystaniem: Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Photoshop Extended (25h),
Illustrator (25h),
InDesign (20h),
Adobe Acrobat (10h)

Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu z DTP potwierdzone na zaświadczeniem MEN oraz Certyfikatem
Plan Egzaminu na Operatora DTP - (podlinkować PDF)

Program kursu obejmuje zagadnienia z zakresu:

Illustrator

   1.  Wprowadzenie do grafiki wektorowej.
   2.  Tworzenie nowego dokumentu. 

 • Określanie ustawień dokumentu dla dokumentów mobilnych i internetowych,
 • Określenie jednostek miary.
 • Ustawienie orientacji dokumentu.
 • Model barw CMYK.
 • Spady.

    3.  Omówienie interfejsu programu.
    4.  Ekrany, palety, narzędzia. 

 • Grubość obrysu i zarządzanie obrysem.
 • Pędzel.
 • Styl grafiki.
 • Sterowanie przezroczystością. 

   5.  Narzędzia w palecie Tools.
   6.  Narzędzia selekcji.

 • Zaznaczanie.
 • Zaznaczanie grupowe.
 • Narzędzie „Magiczna różdżka”.
 • Narzędzie Lasso

   7.  Narzędzia tworzenia ścieżek.

 • Tworzenie ścieżek.
 • Edycja ścieżek.
 • Funkcje przekształcania ścieżek.
 • Przesunięcie ścieżki.

   8.  Tworzenie łamów tekstu. Kerning.

 • Tekst akapitowy.
 • Tekst na ścieżce.
 • Układ tekstu wertykalny.
 • Linia.

   9.  Obiekty typu: Spirala, Siatka prostokątna i biegunowa.

 • Powielanie obiektów.
 • Grupowanie elementów.
 • Tworzenie cienia.

  10.  Figury geometryczne i ich modyfikacja.

 • Wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

  11.  Praca z kolorem i gradientem.

 • Kroplomierz.
 • Miarka.

  12.  Narzędzia pomocnicze.

 • Gumka.
 • Kadrowanie.
 • Nóż.
 • Rączka.

  13.  Wyrównywanie obiektów względem siebie.

 • Wyrównywanie do obiektu kluczowego.
 • Wyrównywanie punktów.
 • Wyrównywanie obiektów względem obszaru roboczego.

  14.  Praca z warstwami.

 • Tworzenie warstw.
 • Przenoszenie obiektów i warstw.
 • Maski przycinające.
 • Scalanie warstw.

  15.  Wykorzystanie narzędzi perspektywy.

 • Zastosowanie narzędzia Siatka perspektywy.
 • Rysowanie obiektów w perspektywie.
 • Modyfikacja obiektów w perspektywie.

  16.  Pędzle.

 • Edycja pędzli.
 • Pędzle kaligraficzne.
 • Tworzenie pędzla.

  17.  Efekty specjalne w Illustrator.

 • Bryły obrotowe.
 • Efekty dynamiczne.
 • Efekty trójwymiarowe.
 • Edytowanie efektów.

  18.  Zastosowanie symboli

 • Biblioteka symboli.
 • Edytowanie symboli
 • Nanoszenie symboli na obiekty 3D.

  19.  Łączenie prac w Illustrator z pracami w Photoshop.

 • Importowanie obiektów z Photoshop.
 • Maskowanie obrazu.

  20.  Przygotowywanie prac do druku na przykładzie wizytówki.

 • Ustawianie spadów.
 • Wykonywanie zalewek.

Photoshop

  21.  Wprowadzenie do programu Photoshop.

 • Określanie ustawień programu
 • Interfejs programu.
 • Narzędzia, palety i przestrzeń robocza.

  22.  Podstawy edycji obrazu

 • Kadrowanie obrazu.
 • Zmiana systemu barwnego obrazu.
 • Formaty plików graficznych.

  23.  Narzędzia selekcji automatycznego półautomatycznego i ręcznego

 • Różdżka.
 • Lasso.
 • Lasso magnetyczne.

  24.  Posługiwanie się warstwami.

 • Tworzenie i usuwanie warstw.
 • Poruszanie się pomiędzy warstwami.
 • Blokowaniewarstw.
 • Łączenie warstw.

  25.  Retusz obrazów.

 • Narzędzie Łatka (Patch).
 • Narzędzie Stempel (Clone Stamp).
 • Pędzel korygujący (Healing Brush).
 • Wykorzystywanie kanałów.

  26.  Usuwanie efektu czerwonych oczu z zastosowaniem różnych technik.

 • Technika Red Eye.
 • Brush.
 • Replacement.

  27.  Rysowanie w Photoshop.

 • Nakładanie gradientu.
 • Wykorzystanie krzywych (narzędzie pióro).
 • Zaznaczanie ścieżki i konwersja do zaznaczenia.
 • Tworzenie płaskorzeźby.

  28.  Maski odcięcia (Clipping Mask).

 • Zasady działania maski odcięcia.
 • Łączenie zdjęcia z grafiką.

  29.  Fotografia w stylu retro (postarzanie fotografii).

 • Usuwanie barwy z obrazu.
 • Dobór pędzli i określanie ich parametrów (krycie, rodzaje końcówek).
 • Instalowanie/tworzenie nowych pędzli.
 • Rozmywanie zdjęcia przy pomocy narzędzia gumka.

  30.  Korekcja fotografii.

 • Zastosowanie siatki.
 • Rozwiązywanie problemu prześwietlonych lub niedoświetlonych zdjęć.
 • Korekta perspektyw przy pomocy filtru Lens Correction.
 • Wyrównywanie poziomu horyzontu.
 • Kadrowanie zdjęć.

  31.  Tworzenie panoramy z grupy zdjęć.

 • Układanie grupy zdjęć na warstwach.
 • Dopasowywanie warstw.
 • Wyszukiwanie elementów wspólnych.

  32.  Przygotowanie grafiki pod potrzeby Internetu.

 • Rodzaje kompresji graficznych plików internetowych.
 • Format: JPG, GIF, PNG.
 • Cięcie grafiki.

  33.  Wykorzystanie filtrów do tworzenia efektów specjalnych.

 • Symulowanie technik plastycznych.
 • Wprowadzanie dynamiki ruchu narzędziem Smart Filter (Filtr inteligentny).

  34.  Baner na strony WWW. Dopasowanie kolorystyki.
  35.  Fotomontaż. Praca z teksturami i portretami.

 • Wprowadzenie do tworzenia cyfrowych efektów świetlnych.
 • Warstwa kształtu(Shape Layers). Maski wektorowe.

  36.  Praca z tekstem.

 • Wypełnianie kształtu tekstem.
 • Zniekształcanie tekstu. Dodawanie perspektywy i cienia.
 • Tekst na ścieżce.
 • Tworzenie znaku wodnego.

  37.  Łączenie tekstu i grafiki. Tworzenie logotypu.

 • Konwersja tekstu na kształt.
 • Pobieranie symboli.
 • Prawo autorskie a zestaw czcionek.

  38.  Projekt wizytówki i plakatu.

 • Rozmiar wizytówki a norma ISO.
 • Spady, zalewki linie cięcia.
 • Zasady kompozycji projektu.

  39.  Retusz starych zdjęć.

 • Centrowane.
 • Korekta odcieni(Brightness/Contrast).
 • Smużenie (smudze Tool), Rozmycie (Blur Tool)
 • Kolorowanie czarno białych zdjęć.
 • Usówanie kolorów.
 • Korekta wypełnienia.
 • Zmiana tła fotografii.

  40.  Cyfrowa rycina.

 • Warstwy dopasowania.
 • Praca z maskami.
 • Własne obramowania fotografii.
 • Retouching. 

InDesign

  41.  Teoria Desktop Publishing.

 • Terminologia DTP – pojęcia podstawowe.
 • Miary poligraficzne.

  42.  Tworzenie nowego dokumentu.

 • Określanie rozmiaru strony.
 • Orientacja strony.
 • Rozmiary spadów.

  43.  Przestrzeń robocza.

 • Obsługa paneli.
 • Konfiguracja przestrzeni roboczej.
 • Menu kontekstowe.
 • Podstawowe skróty klawiaturowe.

  44.  Zapoznanie się z panelem Strony (Pages).

 • Poruszanie się pomiędzy stronami.
 • Strona wzorcowa (Master Page).
 • Dodawani stron.
 • Linie pomocnicze – zastosowanie miarek.
 • Dodawanie tekstu.

  45.  Obiekty na stronach.

 • Warstwy i ich przeznaczenie.
 • Poruszanie się po Panelu Layers.

  46.  Tworzenie i edytowanie ramek tekstowych.

 • Zmiana kształtu ramki.
 • Adjustacja

  47.  Tworzenie i edytowanie ramek graficznych.

 • Oblewanie grafiki tekstem.
 • Skalowanie obiektów.
 • Dopasowanie kształtu ramki.

   48.  Przekształcanie i wyrównywanie obiektów.

 • Obracanie obiektów.
 • Obracanie obiektów wewnątrz ramki.
 • Wyrównywanie obiektów.

  49.  Rozwiązywanie problemu przepływania tekstu.

 • Przelewanie tekstu do istniejącej ramki.
 • Ręczne sterowanie przepływem tekstu.
 • Importowanie plików tekstowych (np. MS Word)

  50.  Typografia.

 • Kerning.
 • Styl i krój czcionki.
 • Znaki pisma (Majuskuła, minuskuła, kapitaliki, dwugłoski, ligatury, odsyłacze)
 • Instalacja czcionek.

  51.  Barwy a wymagania druku.

 • Profile ICC.
 • Gradienty.
 • Tinta.

  52.  Style.

 • Style akapitowe.
 • Style znakowe.

  53.  Import grafik z programów Photoshop i Illustrator.

 • Łącza.
 • Dostosowanie jakości grafiki.

  54.  Tworzenie tabel.
  55.  Efekty w InDesign. Przezroczystość.

 • Poruszanie się w Panel Effects.
 • Tryb mieszania, Krycie, Atrybuty.

  56.  Drukowanie i eksportowanie.
  57.  Zarządzanie kolorem.
  58.  Tabele.

 • Importowanie tabel z MS Word.
 • Formatowanie tabel.
 • Elementy graficzne w tabelach.

  59.  Łączenie wielu dokumentów.

 • Tworzenie przypisów.
 • Numeracja stron.
 • Spis treści.

  60.  Publikowanie dokumentu w Internecie.

 • Tworzenie nawigacji pomiędzy hiperłączami.

Adobe Acrobat X Pro

  61.  Standard PDF.
  62.  Współpraca programu Adobe Acrobat z innymi programami.

 • Współpraca z MS Office.
 • Instalacja dodatku SaveAsPDFandXPS.exe.
 • Zapisywanie dokumentów PDF.

  63.  Obszar roboczy Adobe Acrobat.

 • Paski narzędzi.
 • Panel nawigacyjny.

  64.  Praca z Acrobatem i InDesign
  65.  Tworzenie interaktywnego portfolio w Acrobat X Pro.

 • Przygotowanie pliku do menu nawigacyjnego w Photoshop.
 • Zapisywanie do formatu plików internetowych PNG-24.

  66.  Tworzenie w InDesign strony głównej port folio.
  67.  Dodawanie elementów interaktywnych w Acrobat.
  68.  Dodawanie formularza poczty elektronicznej.
  69.  Narzędzia przygotowania do druku – Distiller.

 • Pliki PostScript.

  70.  Podgląd nadruku (Overprint Preview).
  71.  Podgląd wyjściowy (Output Preview).

 • Profil symulacji (Simulation Profile).
 • Rozbarwienia (Separations).
 • Całkowite pokrycie obszaru(Total AreaCoverage).
 • Ostrzeżenia koloru (Color Warnings).

  72.  Inspekcja wstępna (Preflight)

 • Korekcja błędów.
 • Analiza standardów PDF/X-1, X-3
 • Predefiniowane ustawienia zalewki (Trap Presets).
 • Konwertowanie kolorów (Convert Colors).

  73.  Optymalizacja wielkości pliku.

 • Konwertowanie i próbkowanie.

  74.  Praca z zakładkami.

 • Usuwanie stron.
 • Numerowanie stron.

  75.  Narzędzie korygowania obiektów (TouchUp Object).

 • Edycja tekstu.
 • Edycja obrazu.

  76.  Notatki komentarze i załączniki.
  77.  Indeksowanie i wyszukiwanie.
  78.  Pliki PDF i Internet.
  79.  Formularze
  80.  Bezpieczeństwo dokumentów PDF.

 

Po ukończeniu kursu otrzymuje:

zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu

 

 Program kursu może ulec zmianie w zależności od wymagań uczestników.

 


 Więcej informacji uzyskasz w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu.
Zapisz się on-line i zarezerwuj sobie miejsce.QuarkXPress 9

Adobe Illustrator CS6

Adobe Flash Professional CS6

 

SZYBKA WIADOMOŚĆ

Masz jakieś pytania odnośnie organizowanych przez nas kursów lub chcesz abyśmy zorganizowali kurs/szkolenie z innej dziedziny napisz do nas!
NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać od nas informacje na temat naszych nowych usług i nowości?